menu

Skapa Möten

I dessa tider där begränsningar av antal deltagare på evenemang blivit vardag vill vi göra det lättare för er att bjuda in och hantera antalet besökare på erat evengemang. Vi har ett helt nytt verktyg som är skräddarsytt för att vara otroligt lättjobbat och snabbt att komma igång med.

Med hjälp av Registrerad.nu kan du enkelt skapa evengemang och låta dina deltagare registrera sig upp till ett maxantal som ni sätter. Vi finns sedan med er hela vägen till genomförande av evengemang och skickar ut mail med inbjudan till regisrerade deltagare och hjälper dem hitta till platsen, eller er hemsida för mer information. Ni kan också skräddarsy er landningssida med logotype och färgprofil.

Under genomförande är vår mobilanpassade hemsida ett kraftfullt verktyg för att checka av besökare mot gästlistan för att se till att ingen obehörig kommer in eller maxantal deltagare överskrids. Kom igång direct och skapa ditt första event på minuter!